VI i VII redovno zasedanje Skupštine Sekcije je održano 9. maja 2014. u prostorijama Instituta za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dnevni red VI Redovnog zasedanja je bio sledeći: 1. Izveštaj o prethodnim aktivnostima SSN 2. Izveštaj o Konkursu za prijem novih članova i verifikacija članstva 3. Predstavljanje kandidata prijavljenih za sve funkcije... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑