Недеља свести о мозгу 2020. – Homo emoticon

Недеља свести о мозгу 2020. јесте међународни научно-популарни догађај који у Србији већ девет година организује Студентска секција Друштва за неуронауке Србије, са циљем да се ненаучној јавности укаже на важност истраживања мозга. Секцију чине студенти медицине, биологије, психологије, биомедицинског инжењерства и филозофије, што је омогућило да се посебно истакне мултидисциплинарност неуронаучних истраживања и осмисли... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑