Homoseksualnost i Neurobiologija

17. maj je dan borbe protiv homofobije i transfobije, te smo stoga odlučili da vam prikažemo neuronaučni pogled na tu temu i da istaknemo kako je to prirodna varijabilnost ljudske seksualnosti.

Psihoaktivne supstance

Uvod  Mentalna oboljena predstavljaju jednu od najaktuelnijih problema modernog društva, pri čemu se procenjuje da će neke od njih iskusiti svaka četvrta osoba bar jednom u svom životu. Iako ustaljenije metode u psihijatriji podrazumevaju redovno uzimanje odgovarajućih lekova, tokom prošlih decenija se razvila ideja o primeni psihoaktivnih supstanci zarad lečenja bolesti kao što su depresija,... Continue Reading →

Začetak istraživanja Neurobiologije

Svi smo barem jednom u životu sanjali i maštali o nekom uspehu. Vremenom, kako nam se javlja radoznalost za neke oblasti, te snove prevodimo u ciljeve. Ciljevi nam omogućuju da ostvarimo te snove o kojima smo kao deca sanjali. Svi naučnici se trude da doprinesu svojoj oblasti, ali samo mali broj bude nagrađen najprestižnijom nagradom-... Continue Reading →

Autizam

Poremećaj autističnog spektra (autizam) je sveobuhvatni naziv za niz različitih stanja koja se karakterišu poteškoćama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji, kao i tendencijom ka ispoljavanju stereotipnih oblika ponašanja, aktivnosti i interesovanja. Autizam predstavlja jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u detinjstvu, prvi simptomi se obično prepoznaju kod dece do 3. godine.  Od otkrića pa... Continue Reading →

Endokanabinoidni sistem

Endokanabinoidni sistem je složen biološki sistem ćelijske signalizacije koji obuhvata endokanabinoide i njihove receptore, kao i različite enzime koji učestuvju u njihovoj sintezi i degradaciji. Kanabinoidni receptori su proteini koji se nalaze u ćelijskoj membrani, a endokanabinoidi su lipidna jedinjenja koje naš organizam sintetiše i koja se vezuju za kanabinoidne receptore po principu ključ-brava (gde... Continue Reading →

Demencija

Demencija je sindrom koji se karakteriše pogoršanjem pamćenja, razmišljanja, ponašanja i sposobnosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Demencija je posledica pojave različitih abnormalnosti u mozgu. Dolazi do atrofije moždane mase, što vodi padu u kognitivnim sposobnostima poput pamćenja, razumevanja i razmišljanja, kao i promenama u ponašanju i emocijama.Važno je istaći da se termin demencija odnosi na... Continue Reading →

Antidepresivi

Do nedavno je psihijatrijske poremećaje bilo teško povezati sa određenim regionima u mozgu, ali današnje tehnologije snimanja mozga, pružile su naučnicima sredstvo za identifikaciju nekih komponenti neuronske mreže odgovorne za razvoj tih poremećaja. Sistematskim ispitivanjem ove mreže kod pacijenata, naučnici su zaključili koji su to obrasci nervne aktivnosti izmenjeni, što je otvorilo vrata ka ispitivanju... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑