Kako izvući DNK iz banane u 6 koraka

https://youtu.be/0Ey24Sa6UHE DNK predstavlja vrlo važan makromolekul koji se nalazi u skoro svim ćelijama u našem telu. U njemu se nalaze „kodovi“ koji određuju način na koji će se svako živo biće razvijati, rasti, pa i kakve će osobine imati. Ovi molekuli su vrlo mali i iako ih u svom telu imamo u velikim količinama mi,... Continue Reading →

Psihoaktivne supstance

Uvod  Mentalna oboljena predstavljaju jednu od najaktuelnijih problema modernog društva, pri čemu se procenjuje da će neke od njih iskusiti svaka četvrta osoba bar jednom u svom životu. Iako ustaljenije metode u psihijatriji podrazumevaju redovno uzimanje odgovarajućih lekova, tokom prošlih decenija se razvila ideja o primeni psihoaktivnih supstanci zarad lečenja bolesti kao što su depresija,... Continue Reading →

Začetak istraživanja Neurobiologije

Svi smo barem jednom u životu sanjali i maštali o nekom uspehu. Vremenom, kako nam se javlja radoznalost za neke oblasti, te snove prevodimo u ciljeve. Ciljevi nam omogućuju da ostvarimo te snove o kojima smo kao deca sanjali. Svi naučnici se trude da doprinesu svojoj oblasti, ali samo mali broj bude nagrađen najprestižnijom nagradom-... Continue Reading →

Autizam

Poremećaj autističnog spektra (autizam) je sveobuhvatni naziv za niz različitih stanja koja se karakterišu poteškoćama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji, kao i tendencijom ka ispoljavanju stereotipnih oblika ponašanja, aktivnosti i interesovanja. Autizam predstavlja jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u detinjstvu, prvi simptomi se obično prepoznaju kod dece do 3. godine.  Od otkrića pa... Continue Reading →

Endokanabinoidni sistem

Endokanabinoidni sistem je složen biološki sistem ćelijske signalizacije koji obuhvata endokanabinoide i njihove receptore, kao i različite enzime koji učestuvju u njihovoj sintezi i degradaciji. Kanabinoidni receptori su proteini koji se nalaze u ćelijskoj membrani, a endokanabinoidi su lipidna jedinjenja koje naš organizam sintetiše i koja se vezuju za kanabinoidne receptore po principu ključ-brava (gde... Continue Reading →

Demencija

Demencija je sindrom koji se karakteriše pogoršanjem pamćenja, razmišljanja, ponašanja i sposobnosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Demencija je posledica pojave različitih abnormalnosti u mozgu. Dolazi do atrofije moždane mase, što vodi padu u kognitivnim sposobnostima poput pamćenja, razumevanja i razmišljanja, kao i promenama u ponašanju i emocijama.Važno je istaći da se termin demencija odnosi na... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑