Poseta laboratorijama – NSM 2018.

28741308_10210786931736559_204341297_n

 

Na ovoj stranici se možete prijaviti za posete laboratorijama.

Institut za patološku fiziologiju ’’Ljubodrag Buba Mihailović’’, Medicinski fakultet

-Laboratorija za intracelularnu elektrofiziologiju nervnog sistema

Učešćem u ovoj radionici, učesnici će se kroz kratak teoretski pregled i aktivno učešće u eksperimentalnoj proceduri i diskusiji bliže upoznati sa osnovama elektrofiziologije i fenomena ekscitotoksičnosti.

Institut za medicinsku i kliničku biohemiju, Medicinski fakultet

Laboratorija za neuronauke

Učesnicima u radionici biće demonstrirane laboratorijske tehnike koje se koriste svakodnevno u radu ove laboratorije, a i sami posetioci će moći da se oprobaju u laboratorijskom radu kao i da steknu znanja o neurobiološkim i neurohemijskim aspektima psihijatrijskih oboljenja.

Institut za medicinsku fiziologiju ’’Rihard Burijan’’, Medicinski fakultet

Laboratorija za neurofiziologiju

Tokom posete planirano je predstavljanje laboratorije učesnicima. Zainteresovani se mogu upoznati sa registracijom i analizom EEG-a, istraživačkih tehnika u proučavanju spavanja: deprivacijom i fragmentacijom, sa procenom bolne osetljivosti, testovima anksioznosti, depresije, učenja i pamćenja.

Institut za biološka istraživanja ’’Siniša Stanković’’

-Laboratorija za neurohemiju, Odeljenje za neurobiologiju

U laboratoriji za neurohemiju IBISS-a možete se upoznati sa raznovrsnim metodama kao što su histološke, imunohistohemijske i imunocitohemijske metode, kao i drugim laboratorijskim metodama izučavanja proteina i genetičkog materijala.

Laboratorija za molekularnu neurobiologiju, Odeljenje za neurobiologiju

Pri poseti ovoj laboratoriji upoznaćete se sa istraživanjima iz oblasti razvića i starenja mozga. Osim toga biće vam predstavljeni testovi kojima se ispituje ponašanje laboratorijskih pacova, njihova anksioznost, učenje i pamćenje, socijalna interakcija i slično.

Biološki fakultet

Centar za lasersku mikroskopiju

U Centru za lasersku mikroskopiju saznaćete više o patogenezi neurodegenerativnih poremećaja, a na prvom mestu o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS). Učesnici laboratorije upoznaće se sa radom na primarnim ćelijskim kulturama glijalnih ćelija i neurona, na konfokalnom mikroskopu i mikroskopu za praćenje živih ćelija.

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Gore ↑